opieka położnej - kobieta w ciązy, słońce
Opieka przedporodowa i poporodowa

Zespół Położnych Środowiskowo-Rodzinnych

Świadczymy kompleksową opiekę przedporodową nad kobietą ciężarną oraz opiekę poporodową nad matką i dzieckiem do 8  tygodnia życia.

Wszystkie świadczenia realizujemy w ramach opieki NFZ.

noworodek opieka położnej

Edukacja przedporodowa – edukacja laktacyjna

Organizujemy spotkania warsztatowo-dyskusyjne z udziałem ekspertów w ramach edukacji przedporodowej, na które zapraszamy nasze Pacjentki.

Nasze spotkania dotyczą:

 • właściwej diety w ciąży i połogu,
 • karmienia naturalnego,
 • szczepień ochronnych,
 • komórek macierzystych.

Istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych zajęć instruktażowych dla rodziców w zakresie:

 • pielęgnacji noworodka,
 • laktacji i problemów z tym związanych,
 • pierwszej kąpieli noworodka,
 • masażu Shantala,
 • chustowania (teoria i praktyka),
 • aktywnego porodu.

Współpracujemy z przyszpitalną Szkołą Dla Rodziców i z fizjoterapeutą w zakresie rehabilitacji okołoporodowej.

W ramach porady laktacyjnej  oferujemy fachową opiekę opartą na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy o karmieniu naturalnym.

Od 23 lat sprawujemy opiekę nad mamami i dziećmi jako położne środowiskowo – rodzinne na terenie miasta Nowa Sól oraz w gminach: Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Kożuchów, Siedlisko, Kolsko, Sława, Otyń.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i stałemu dokształcaniu się gwarantujemy wysoką jakość świadczeń. Współpracujemy stale z lekarzami prowadzącymi ciążę, wykonujemy badania takie jak np. KTG.  W ramach współpracy z lekarzami rodzinnymi i MOPS sprawujemy opiekę całościową nad matką i dzieckiem.

ZESPÓŁ POŁOŻNYCH ARS MEDICA

 • Małgorzata Łuczyńska – położna środowiskowo- rodzinna, sprawująca opiekę w Nowej Soli i okolicach, specjalistka pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, tel.  697 260 015 
 • Halina Grzegorska – położna rodzinna sprawująca opiekę w Nowej Soli i okolicach, edukatorka laktacyjna, specjalistka pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, tel.  697 260 015
 • Bożena Hrynkiewicz – położna środowiskowo- rodzinna, sprawująca opiekę na terenie kożuchowa, Bytomia Odrzańskiego, Nowego Miasteczka, Nowej Soli, edukatorka laktacyjna, specjalistka pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, tel.  603 042 051
 • Lidia Kępkowska – położna środowiskowo- rodzinna, sprawująca opiekę w Sławie, Kolsku, Nowej Soli, Siedlisku i okolicach, edukatorka laktacyjna, specjalistka pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, tel.  603 672 497
 • Wanda Zając – położna środowiskowo- rodzinna, sprawująca opiekę w Nowej Soli, ukończyła Kurs pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek i położnych, tel.  697 260 898

OPIEKA POŁOŻNEJ OBEJMUJE ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE:

 • kompleksowej pielęgnacyjnej opieki położniczej i ginekologicznej nad kobietą oraz opieki neonatologicznej nad noworodkiem 
 • edukacji ciężarnych ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży wysokiego ryzyka
 • przygotowania do porodu,
 • edukacji przedporodowej, zgodnie z wytycznymi NFZ, tzn.:
  • 1 raz w tygodniu w okresie od 21. do 31. tygodnia ciąży,
  • 2 razy w tygodniu w okresie od 32. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania
 • opieki nad matką w okresie połogu (do 42. dnia po porodzie) i opieki nad noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia
 • wizyt patronażowych. Pierwsza wizyta patronażowa odbywa się w ciągu 48 godzin od przybycia matki z dzieckiem do domu

Pacjentki zainteresowane naszą opieką, mogą składać deklarację wyboru położnej osobiście w siedzibie firmy, jak i w filiach, a także poprzez Internetowe Konto Pacjenta. Wyboru można dokonać nawet po przyjęciu na trakt porodowy.

WIZYTY PATRONAŻOWE

Podczas wizyt patronażowych położne zwracają uwagę na:

 • tworzenie więzi matki z dzieckiem i prawidłowe rozpoczęcie karmienia piersią,
 • badania antropometryczne, profilaktykę zakażeń,
 • obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów, sposobów technik karmienia,
 • ocenę odruchów noworodka, wykrywanie objawów patologicznych,
 • ocenę relacji rodziny z noworodkiem,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, 
 • identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie.

Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce środowiskowo-rodzinnej, która wspólnie z wybranym przez rodziców lekarzem rodzinnym dba o prawidłowy rozwój dziecka i zdrowie rodziny.

Scroll to Top