Opieka położnej

Ekscytacja, trochę strachu, tysiące pytań w głowie? Znamy to doskonale. Ciąża, i to nie tylko pierwsza, to mnóstwo emocji. Pomożemy Ci je zrozumieć i spokojnie cieszyć się tym wyjątkowym czasem.

Od 25 lat sprawujemy opiekę nad mamami i dziećmi jako położne środowiskowo – rodzinne na terenie Nowej Soli, Nowego Miasteczka, Bytomia Odrzańskiego, Kożuchowa, Sławy.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i stałemu dokształcaniu się gwarantujemy wysoką jakość świadczeń. Współpracujemy stale z lekarzami prowadzącymi ciążę, wykonujemy badania takie jak np. KTG.  W ramach współpracy z lekarzami rodzinnymi i MOPS sprawujemy opiekę nad matką i dzieckiem.

 • Halina Grzegorska – położna rodzinna sprawująca opiekę w Nowej Soli i okolicach, edukatorka laktacyjna, specjalistka pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, tel.  697 260 015
 • Bożena Hrynkiewicz – położna środowiskowo- rodzinna, sprawująca opiekę na terenie kożuchowa, Bytomia Odrzańskiego, Nowego Miasteczka, Nowej Soli, edukatorka laktacyjna, specjalistka pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, tel.  603 042 051
 • Lidia Kępkowska – położna środowiskowo- rodzinna, sprawująca opiekę w Sławie, Kolsku, Nowej Soli, Siedlisku i okolicach, edukatorka laktacyjna, specjalistka pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, tel.  603 672 497
 • Wanda Zając – położna środowiskowo- rodzinna, sprawująca opiekę w Nowej Soli, ukończyła Kurs pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek i położnych, tel.  697 260 898
 • Anna Nowak
 • Anna Stępień
 • Hanna Lewandowska
 • Agnieszka Kielesińska

OPIEKA POŁOŻNEJ OBEJMUJE ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE:

 • kompleksowej pielęgnacyjnej opieki położniczej i ginekologicznej nad kobietą oraz opieki neonatologicznej nad noworodkiem
 • edukacji ciężarnych ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży wysokiego ryzyka
 • przygotowania do porodu,
 • edukacji przedporodowej, zgodnie z wytycznymi NFZ, tzn.:
  • 1 raz w tygodniu w okresie od 21. do 31. tygodnia ciąży,
  • 2 razy w tygodniu w okresie od 32. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania
 • opieki nad matką w okresie połogu (do 42. dnia po porodzie) i opieki nad noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia
 • wizyt patronażowych. Pierwsza wizyta patronażowa odbywa się w ciągu 48 godzin od przybycia matki z dzieckiem do domu

WIZYTY PATRONAŻOWE

Podczas wizyt patronażowych położne zwracają uwagę na:

 • tworzenie więzi matki z dzieckiem i prawidłowe rozpoczęcie karmienia piersią,
 • badania antropometryczne, profilaktykę zakażeń,
 • obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów, sposobów technik karmienia,
 • ocenę odruchów noworodka, wykrywanie objawów patologicznych,
 • ocenę relacji rodziny z noworodkiem,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji,
 • identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie.

Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce środowiskowo-rodzinnej, która wspólnie z wybranym przez rodziców lekarzem rodzinnym dba o prawidłowy rozwój dziecka i zdrowie rodziny.

Scroll to Top