NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego
lek. med. Bogusława Hucko
specjalista medycyny rodzinnej

Lekarz Rodzinny


Zapraszamy do Praktyki Lekarza Rodzinnego w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz rodzinny sprawuje holistyczną opiekę nad pacjentem i jego rodziną, skierowaną na indywidualne potrzeby, edukację zdrowotną i profilaktykę zdrowia. We współpracy ze specjalistami prowadzi leczenie w zakresie większości chorób.

W ramach praktyki pacjentów przyjmują:

lek. Barbara Gugała
lek. Bogusława Hucko

rejestracja

68 3888 102
693 065 726

Scroll to Top