O nas

Ars Medica Bis jest jednym z nowoczesnych podmiotów leczniczych, który stara się sprostać wyzwaniom stojącymi przed ochroną zdrowia w Polsce. Potrzeby i prawa pacjentów, bezpieczeństwo i jakość opieki zdrowotnej, ale również możliwości rozwoju dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, są naszymi priorytetami. Rozumiemy, jak ważne jest zapewnienie pacjentom opieki w sposób skoordynowany i kompleksowy, opartej o najnowszą wiedzę medyczną i z wykorzystaniem nowoczesnego i niezawodnego sprzętu medycznego.
Szukamy rozwiązań, które umożliwią pacjentom lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych najwyższej jakości - krótki czas oczekiwania, bezpośredni kontakt z lekarzem, pielęgniarką i położną, wsparcie w poruszaniu się po systemie ochrony zdrowia. W dużym stopniu ten cel udało nam się osiągnąć w Szpitalu Jednego Dnia - pacjenci skierowani do nas bezpośrednio przez swojego lekarza rodzinnego, po około 3 tygodniach są gotowi do operacji. Pobyt w szpitalu nie trwa dłużej niż dobę, dobór metod operacyjnych gwarantuje krótką rekonwalescencję i szybki powrót do zdrowia. Promujemy leczenie jednego dnia jako korzystne przede wszystkim dla pacjentów, ale również dla całego systemu ochrony zdrowia - w zdecydowany sposób obniżamy koszty opieki specjalistycznej.
W naszych poradniach specjalistycznych staramy się z kolei zapewnić pacjentkom i pacjentom dostęp do wszystkich badań i zabiegów koniecznych dla zachowania zdrowia i leczenia już istniejących chorób.
Świadomie wybieramy drogę, którą będziemy zmierzać do celu – dzień po dniu, krok po kroku, tworzymy miejsce przyjazne pacjentom i profesjonalistom, adaptujące się do zmian w systemie ochrony zdrowia, działające na rzecz odwrócenia piramidy świadczeń – zbliżenia opieki zdrowotnej do pacjenta, skrócenia czasu udzielania świadczenia, uproszczenia sposobu poruszania się po systemie ochrony zdrowia, gwarancji jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta.
Scroll to Top