Kiedy koniec izolacji? Naukowcy o COVID

Poluzowanie narzuconych w związku z pandemią COVID-19 ograniczeń jest uzależnione od kilku kluczowych elementów. Dowiedziono, że przynoszą one spodziewany efekt w postaci – tak pożądanego – „wypłaszczenia krzywej”, czyli ograniczenia przyrostu zakażeń do poziomu, z którym radzi sobie system ochrony zdrowia. Każdy nieprzemyślany ruch może spowodować, że ten efekt się nie utrzyma. 

Małe kroki

Choroba rozprzestrzenia się w bardzo szybkim tempie, wyhamowuje natomiast dużo wolniej. Oznacza to, że znoszenie restrykcji ograniczających przyrost zakażeń powinno być stopniowe i powolne. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) apeluje do rządów wszystkich państw o podejmowanie rozważnych i kontrolowanych działań. 

Warunki do spełnienia

Powrót do stanu sprzed COVID-19 możliwy byłoby tylko w warunkach pełnej wydolności systemu ochrony zdrowia i nieograniczonych możliwości śledzenia kontaktów zakażonych. Większość krajów na świecie nie ma takich możliwości. 

WHO uzależnia zniesienie restrykcji od spełnienia sześciu kryteriów. 

od utrzymania transmisji pod kontrolą

1

od utrzymania transmisji pod kontrolą

od zapewnienia możliwości wykrycia, przetestowania i odizolowania wszystkich potencjalnie zakażonych oraz otoczenia opieką chorych

2

od zapewnienia możliwości wykrycia, przetestowania i odizolowania wszystkich potencjalnie zakażonych oraz otoczenia opieką chorych

od zminimalizowania ryzyka pojawienia się nowych ognisk epidemii w miejscach takich jak domy opieki

3

od zminimalizowania ryzyka pojawienia się nowych ognisk epidemii w miejscach takich jak domy opieki

od możliwości prewencji zakażeń w miejscach pracy, szkołach i miejscach użyteczności publicznej

4

od możliwości prewencji zakażeń w miejscach pracy, szkołach i miejscach użyteczności publicznej

od kontroli nad ryzykiem zaleczenia kolejnych przypadków

5

od kontroli nad ryzykiem zaleczenia kolejnych przypadków

od edukacji, zaangażowania i wzmocnienia lokalnych społeczności, tak aby miały możliwość zaadaptowania się do nowej normalności

6

od edukacji, zaangażowania i wzmocnienia lokalnych społeczności, tak aby miały możliwość zaadaptowania się do nowej normalności

*Na podstawie https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19–13-april-2020

Scroll to Top