Profilaktyka zdrowotna

Komunikacja lekarza z Pacjentem

Komunikacja lekarza z Pacjentem

Polska ochrona zdrowia mierzy się z licznymi problemami. Niedopasowane systemy finansowania, braki wykwalifikowanego personelu medycznego, nieefektywne zarządzanie szpitalami –…